Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan rahmat nugerah kepada kita semua